Contactgegevens

Michael Luh
Uhlandstr. 1
61250 Usingen
Duitsland
Telefoon +31 85 - 20 11 143
Web www.mlu-consult.de
E-mail

BTW-nummer: DE275242848

Beeldmateriaal

De foto's van Michael Luh zijn gemaakt door CD Claudia Dupont Photografie. Auteursrecht voor de andere foto's:

Foto 'Das Rhein-Main-Gebiet - Im Herzen von Europa' © mojolo - Fotolia.com, Foto 'Portrait of a group of happy business colleagues' © Yuri Arcurs - Fotolia.com, Foto 'Germany and Netherlands flag' © © meshmerize - Fotolia.com, Foto 'Push pin in a map, close up' © Mikael Damkier - Fotolia.com, Foto 'business collage (excerpt)' © Dmitry Ersler - Fotolia.com, Foto 'Closeup of blond woman with headphones' © goodluz - Fotolia.com, Foto 'Gear' © MP - Fotolia.com, Foto 'business collage (excerpt)' © Dmitry Ersler - Fotolia.com, Foto 'vector illustration balancing balls Newton's cradle' © Pulsar75 - Fotolia.com, Foto 'business collage (excerpt)' © Dmitry Ersler - Fotolia.com, Foto 'Solution' © Tonis Pan - Fotolia.com, Foto 'goldfish jumping out of the water' © Mikael Damkier - Fotolia.com, Foto 'Eleganter Mann sieht durch Fernglas' © unpict - Fotolia.com, Foto 'business collage (excerpt)' © Dmitry Ersler - Fotolia.com, Foto 'ideas' © Bobo Ling - Fotolia.com

Disclaimer

voor http://www.mlu-consult.nl en http://www.mlu-consult.de/nl/

Michael Luh (btw-nummer: DE275242848), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot http://www.mlu-consult.nl en http://www.mlu-consult.de/nl/ ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Michael Luh behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

Michael Luh spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Michael Luh.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Michael Luh nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Voor zover niet anders vermeld liggen alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen bij Michael Luh.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Michael Luh, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd


Webdesign & programmering

Astrid Schuler | Visuelle Kommunikation
Pflasteräckerstraße 7b
70186 Stuttgart

Redaxo CMS


Lectoraat Nederlandse teksten

Alexandra Kleijn | buurtaal
Bethlehemplatz 8

30451 Hannover


Deutsches Impressum & Disclaimer: http://www.mlu-consult.de/Impressum
View Michael Luh's profile on LinkedIn

Michael Luh